• Έρευνα & Ανάπτυξη

  Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας μας από την ίδρυσή της έως σήμερα. Ξεκινώντας από την εφαρμογή πρωτοποριακών ιδεών που αμέσως προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, παράλληλα προχωρήσαμε με την προώθηση και την εξαγωγή αυτών των καινοτόμων προϊόντων διεθνώς.

  Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν σήμερα μια συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για υψηλού επιπέδου εξοπλισμό σε κάθε τομέα. Η εταιρεία μας έχει επίγνωση των σημερινών απαιτήσεων και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ερευνητικού τμήματος της, με στόχο την κατασκευή υψηλής τεχνολογίας και ρομποτικών συστημάτων βέλτιστης απόδοσης.

  Οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς οι οποίες είναι ήδη ορατές και αποδεικνύεται από την μακροχρόνια εμπιστοσύνη που δείχνουν προς εμάς οι εγχώριοι και διεθνείς πελάτες μας, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Έχοντας την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τους υψηλούς στόχους που θέτουμε.

  Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει η εταιρεία Soukos Robots ΑΒΕΕ  ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την ηγετική μας θέση στους τομείς των αμυντικών και βιομηχανικών εφαρμογών.

   

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr