•  

    Ο Κωνσταντίνος Σούκος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και το μυαλό πίσω από κάθε προϊόν.
    Έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του, τα οποία αποτελούν έργο ζωής του.

    b m e
    SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
    Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr