• Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ είναι να εγγυηθεί προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, καθώς επίσης και να αναπτύξει μια πολιτική ποιότητας, η οποία να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της.

  ENGLISH

  CERTIFICATE ISO 9001 (Quality Management System)

  CERTIFICATE ISO 14001 (Environmental Management System) 

  CERTIFICATE ISO 45001 (Health and Safety Management System) 

  ENVIRONMENTAL POLICY

  QUALITY POLICY

  HEALTH & SAFETY POLICY

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 14001

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 45001

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr