• Η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ιδρύθηκε το 1979 και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λάρισας.

  Η στρατηγική της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη και η ανάπτυξη υπερσύγχρονων ρομποτικών συστημάτων για βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

  Στις άρτια σχεδιασμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) πραγματοποιείται η πρωτογενής σύλληψη της ιδέας, η εμπεριστατωμένη έρευνα και μελέτη και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και άριστης απόδοσης.

  Η συνεχής ενασχόληση, η μακροχρόνια μελέτη και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία στον τομέα των καινοτόμων τεχνολογιών με πολυάριθμες εφαρμογές, αποδεικνύεται από την απόκτηση-κατάκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με παγκόσμια κατοχύρωση, κατατάσσοντας την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ σε Πρότυπο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης παγκοσμίου βεληνεκούς.

  Η επιτυχής δραστηριοποίηση της εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ σε πλήθος διαφορετικών καινοτόμων έργων, οδήγησε στην ίδρυση της εταιρείας INDUSTRIAL ROBOTS Α.Ε. σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου πραγματοποιείται η ανάπτυξη και η κατασκευή των πρωτότυπων συστημάτων, κάτω από την αυστηρή καθοδήγηση και παρακολούθηση της SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ.

  Στα πλαίσια της προώθησης και της εμπορικής εκμετάλλευσης των καινοτόμων προϊόντων της εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ με περιβαλλοντικές εφαρμογές, δημιουργήθηκε η εταιρεία SOUKOS ENVIRONMENTAL ΑΒΕΕ. Η πολιτική της επιχείρησης εστιάζεται στην αξιοποίηση των καινοτόμων πρωτοποριακών προϊόντων που προέκυψαν κατόπιν σχεδιασμού και έρευνας στην SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ και αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν στην INDUSTRIAL

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr