• Οι αναμικτήρες είναι προϊόντα μελέτης, ανάπτυξης και σχεδιασμού της SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους πραγματοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

  Οι αναμικτήρες της SOUKOS ROBOTS, φέρουν ειδικά τεχνολογικά σπειρώματα για την πλήρη ανάδευση του εισερχόμενου υλικού, βάση στήριξης (η οποία προαιρετικά φέρει επίπεδο πατάρι και κατάλληλη σκάλα ανόδου), θυρίδες ελέγχου και πνευματικές θυρίδες εκκένωσης.

  Το σπείρωμα ανάδευσης περιλαμβάνει ένα εξωτερικό σπείρωμα και ένα εσωτερικό, τα οποία περιστρέφονται με αντίθετη φορά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένας υψηλός βαθμός ομογενοποίησης του μίγματος με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές.

  Είναι απαραίτητα για κάθε είδους βιοτεχνίες και βιομηχανίες, γεγονός που φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό των εργοστασίων όπου έχουν εγκατασταθεί.

   

   

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr