• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

  HERA 3000

   

   

  HERA 5000

   


  Πρόκειται για σύνθετο αυτόματο ζυγιστικά και συσκευαστικό μηχάνημα, με το διακριτικό HERA. Το μηχάνημα αυτό είναι μοναδικό για την ζύγιση και συσκευασία προϊόντων σε μορφή σκόνης ή κόκκων σε σάκους παντός τύπου, ανοιχτού και κλειστού στομίου. Είναι απαραίτητο και κατάλληλο για βιομηχανίες συσκευασίας αλεύρων, ζωοτροφών, φαρμακευτικών & δημητριακών προϊόντων, λιπασμάτων, δομικών υλικών κλπ. με μεσαία έως μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα.

  Μέσω της ηλεκτρονικής ζυγιστικής κεφαλής και μέσω δυναμοκυψελών (load cells) επιτυγχάνεται η ακριβής ζύγιση των υλικών.

  Η αυτοματοποιημένη διαδικασία ζύγισης και συσκευασίας ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του σάκου, την αυτόματη πνευματική συγκράτηση αυτού, την πλήρωση και την ζύγιση αυτού με υλικό και την απελευθέρωσή του από το στόμιο συγκράτησης και την οδήγηση του προς συρραφή.

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Δυναμικότητα: 500-600 σάκοι/ώρα των 50kg
  Φάσμα ζύγισης για ανοιχτού στομίου
  Σάκοι: 10-60kg
  Συνολική ισχύς: 4HP
  Ακρίβεια ζύγισης: +-50g
  Τάση λειτουργίας: 380V
  Ηλεκτρο-πνευματική λειτουργία: 6atm
  Τύπος σάκου: όλων των ειδών ανοιχτού στομίου

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr