• Περιστρεφόμενα μηχανήματα αυτόματης ζύγισης και συσκευασίας κλειστού στομίου “B5” και ανοιχτού στομίου “M5”

  Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτού του συγκροτήματος έγινε αποκλειστικά από την εταιρεία SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ, κατόπιν σειράς μελετών, που διενήργησε το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης.

  Πρόκειται για ένα συγκρότημα, το οποίο παρέχει την δυνατότητα αυτόματης ζύγισης και συσκευασίας ποικίλων προϊόντων σε παντός τύπου σάκους ανοιχτού και κλειστού στομίου.  Το μηχάνημα αυτό σε συνδυασμό με κάποιο από τα συρραπτικά μηχανήματα της εταιρείας μας αποτελεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική λύση υψηλών προδιαγραφών.

  Το αυτόματο συγκρότημα περιστρεφόμενης ζύγισης-συσκευασίας και συρραφής διαθέτει κατάλληλο πίνακα ελέγχου & χειρισμού (control unit). Μέσω του πίνακα ελέγχου & χειρισμού, ο κάθε χειριστής επιτυγχάνει την πλήρη αυτοματοποιημένη λειτουργία του συγκροτήματος.

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  CAROUSEL-B5
  Δυναμικότητα: 900-1100 σάκοι
  Σάκοι: 10-50kg
  Συνολική ισχύς: 79HP
  Ακρίβεια ζύγισης: +-50g
  Τάση λειτουργίας: 380V
  Ηλεκτρο-πνευματική λειτουργία: 6atm
  Τύπος σάκου: όλων των ειδών κλειστού στομίου  

  CAROUSEL-Μ5
  Δυναμικότητα: 1000-1200 σάκοι ανά ώρα
  Σάκοι: 10-50kg
  Συνολική ισχύς: 27HP
  Ακρίβεια ζύγισης: +-50g
  Τάση λειτουργίας: 380V
  Ηλεκτρο-πνευματική λειτουργία: 6atm
  Τύπος σάκου: όλων των ειδών ανοιχτού στομίου

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr