• Η εταιρία “SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ", επικεντρώθηκε στο σύγχρονο πρόβλημα απορριμμάτων και ανέπτυξε τον «ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΚΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», μια επαναστατική λύση, η οποία, επιτυγχάνει την οικολογική και υγιεινή διαχείριση των απορριμμάτων εξαφανίζοντας τουλάχιστον το 80% του αρχικού τους όγκου

  Το προσφερόμενο σύστημα είναι ένα καινοτόμο προϊόν καθώς αποτελεί μια εφεύρεση της SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ η οποία έχει κατοχυρωθεί παγκοσμίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπ' αριθμού 1005724.

  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

  Ο Ρομποτικός Κάδος Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε οποιοδρποτε σημείο υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως:
  • Σχολεία.
  • Πάρκα.
  • Νοσοκομεία.
  • Σιδηροδρομικούς σταθμούς.
  • Αθλητικά κέντρα.
  • Παραλίες.
  • Ξενοδοχεία.
  • Τουριστικούς χώρους.
  • Αρχαιολογικούς χώρους.
  • Πεζόδρομους.
  • Οικίες.
  • Εμπορικά καταστήματα.
  • Χώρους ψυχαγωγίας κ.α.

  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
  Οι δυνατότητες του Ρομποτικού Κάδου Διαχείρισης Απορριμμάτων της εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ είναι οι ακόλουθες:

  Αυτόματη συμπίεση των απορριμμάτων τουλάχιστον κατά 80% της αρχικής τους μάζας, με αποτέλεσμα την αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου απορριμμάτων έναντι των κοινών μηχανικών κάδων απορριμμάτων.

  Αυτόματο άνοιγμα της θύρας ρίψης των απορριμμάτων μέσω ανιχνευτών προσέγγισης (αισθητήρες), έτσι ωστε ο πολίτης να μην έρχεται σε επαφή με τον κάδο για το άνοιγμα της θύρας (υπάρξει επιπλέον ενδεικτικός φωτισμός του χώρου μπροστά από τη θυρίδα ρίψης των απορριμμάτων).

  Αυτόματη κένωση του ρομποτικού κάδου και αποκομιδή των απορριμμάτων μέσω εξωτερικού ηλεκτρονικού πίνακα με τα ήδη υπάρχοντα οχήματα αποκομιδής των Δήμων, με τρόπο γρήγορο και αθόρυβο.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr