• Η εταιρία  “SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ”, βαθιά ευαισθητοποιημένη με το περιβάλλον αφουγκράστηκε τις σύγχρονες επιταγές της κοινωνίας προς ανακύκλωση και ανέπτυξε τον ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - «RRS», μια επαναστατική λύση. η οποία επιτυγχάνει την διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων με οικολογικό και υγιεινό τρόπο. Ο ρομποτικός σταθμός ανακύκλωσης έχει κατοχυρωθεί παγκοσμίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπ' αριθμού 1008353.

  Η όλη δομή της λειτουργίας του «Ρομποτικού σταθμού ανακύκλωσης» και η πλέον σύγχρονη τεχνολογία του, το καθιστά το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν στο είδος του.

  Ο Ρομποτικός Σταθμός Ανακύκλωσης είναι κατάλληλος για την τοποθέτηση του σε ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους που εμφανίζουν συσσωρευμένη ανθρώπινη κινητικότητα, όπως και σε χώρους με συχνή επισκεψιμότητα, ιδιαίτερης προβολής, κάλλους και πολιτισμικής - ιστορικής αξίας.

   

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • "Διαλογή στην πηγή" ανακυκλώσιμων υλικών με οικολογικό και υγιεινό τρόπο
  • Μεγάλη χωρητικότητα διαχείρισης - αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών
  • Οικονομικός με χαμηλό κόστος
  • Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία
  • Συμβάλλει στην κατάργηση των ΧΥΤΑ
  • Τεράστια οφέλη από την πώληση των ανακτημένων υλικών που συγκεντρώνονται στον ρομποτικό σταθμό ανακύκλωσης
  • Δυνατότητα ανταποδοτικής ανακύκλωσης
  • Αυξάνει τα έσοδα του κάθε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα με την εκμίσθωση των διαφημιστικών επιφανειών του

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr