• Δομικά Υλικά

  Από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης (σιλό) οι ποσότητες των pellets μπορεί να μεταφέρονται στη Μονάδα κατασκευής τεχνητών δομικών υλικών που αφορά μια κατοχυρωμένη εφεύρεση της SOUKOS ROBOTS ABEE (No. 20150100102), που χαρακτηρίζεται από ότι τα δομικά υλικά δεν παράγονται μέσω της δοσομετρικά ελεγχόμενης προσθήκης καταλυτών-επιταχυντών και πολυεστερικών ουσιών αλλά μέσω της θερμομόρφωσης και της ελεγχόμενης πίεσης.

   


  Η παραγόμενη τεχνητή δομική ύλη είναι χαμηλού βάρους και μπορεί να παραχθεί σε ποικίλα σχήματα και διαστάσεις. Είναι δε κατάλληλη τόσο για οικιακή όσο και για βιομηχανική χρήση και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές.

  Το τελικό προϊόν “pellets” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη στην κατασκευαστική βιομηχανία για την παραγωγή των παρακάτω δομικών υλικών (προϊόντων):

  Πλακίδια τύπου Puzzle
  Αυτός ο τύπος πλακιδίων συναρμολογείται εύκολα διαμορφώνοντας μεγάλες επιφάνειες. Πάνω σε αυτά τα πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν φωτοβαλταικά στοιχεία με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Δομικά υλικά με πολλαπλές εφαρμογές
  Τα δομικά υλικά που παράγονται διαθέτουν υψηλή μηχανική αντοχή, προσφέρουν θερμομόνωση και υψηλή αντοχή στην υγρασία. Τα υλικά αυτά δεν σαπίζουν: οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες τους έχουν αποδειχθεί μακροπρόθεσμα. Εξαιτίας της ομοιογενούς κυτταρικής δομής και της ομοιόμορφης πυκνότητας τους, τα υλικά αυτά μπορούν να κοπούν με μεγάλη ακρίβεια και πολύ μικρές ανοχές.
  Οι εφαρμογές του τελικού προϊόντος “pellets’’ δεν περιορίζονται σε αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά επεκτείνονται σε πολλές άλλες, καθώς το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας
  Με αυτό τον τρόπο, η επαναχρησιμοποίηση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων συμβάλλει στη μείωση της καταστροφής των δασών και την εξοικονόμηση πρώτων υλών.

   ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr