• Αποτελεί ένα υβριδικό σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παράγει ηλεκτρική ισχύ αρκετών kilowatt ανά ώρα αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, την αιολική ενέργεια καθώς και την υδροδυναμική ταυτόχρονα.

    Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

     

    b m e
    SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
    Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr