• Ρυμουλκούμενο σύστημα πυρόσβεσης χωρίς νερό και χημικές ουσίες

  Το σύστημα Ήφαιστος είναι ένα ρυμουλκούμενο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς, διπλού σκοπού, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που καλείται να επέμβει. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το περιστατικό έχουμε:

  Πυρόσβεση  χωρίς τη χρήση νερού και χημικών σε δασικές και απρόσιτες περιοχές, καθώς και σε απομακρυσμένους αγροτικούς οικισμούς, όπου η προσέγγιση στη φωτιά είναι δύσκολη και χρονοβόρα και απαιτεί ένα σοβαρό κενό  δραστηριότητας πυρόσβεσης, λόγω της απαίτησης επαναπλήρωσης κατασβεστικού υλικού-ουσίας (νερό ή χημικές ουσίες).

  Υπάρχει η δυνατότητα πυρόσβεσης ως αυτόνομης μονάδας ή ως μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού πυρόσβεσης (όπου υπάρχει επάρκεια νερού) με παράλληλη σύνδεση και χρήση του νερού και με τη δυνατότητα ρίψης  μίγματος αφρού πυρόσβεσης, όπου αυτό απαιτείται. (Μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης σε στρατόπεδα, αεροδρόμια, δήμους, εμπορικά κέντρα κλπ)

  Στην πρώτη περίπτωση, η πυρόσβεση επιτυγχάνεται από απόσταση μέχρι 25μ, με ρίψη σκόνης  που το σύστημα παράγει με υψηλή ταχύτητα και στοχεύοντας στην καρδιά της φωτιάς. Το προϊόν της κατάσβεσης που χρησιμοποιείται, δημιουργείται από την αυτόνομη εκσκαφή, υποδοχή,  κατακερματισμό και ομογενοποίηση κάθε είδους γης, πέτρα ακόμη και στάχτες που η φωτιά αφήνει πίσω.

   

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr