• Διαχωρισμός στην πηγή

  Το Υβριδικό Σύστημα Ξήρανσης Οργανικών Βιοαποικοδομήσιμων αποτελεί καινοτομία της εταιρείας SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ η οποία έχει κατοχυρωθεί παγκοσμίως με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας υπ' αριθμού 1008285 και αφορά μια μέθοδο και ένα υβριδικό σύστημα ξήρανσης οργανικών βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων με σκοπό την παραγωγή ενός σταθεροποιημένου προϊόντος χαμηλής κοκκομετρίας για πολλαπλές χρήσεις

  Ο όρος οργανικά βιοαποικοδομήσιμα απορρίμματα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία υπολειμμάτων από τα αστικά στερεά απορρίμματα όπως:
  • Απορρίμματα από τις κουζίνες, όπως φλούδες από λαχανικά και φρούτα
  • Απορρίμματα από κήπους, όπως γρασίδι και κλαδιά από κλαδέματα
  • Χαρτόκουτα και εφημερίδες (σε κάποιες περιπτώσεις)

  Οι κύριες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για την διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων σε οικιακό επίπεδο, είναι η οικιακή κομποστοποίηση και η οικιακή αναερόβια χώνευση με την οικιακή κομποστοποίηση να είναι η ποιο διαδεδομένη από τις δύο τεχνικές.

  Οι δύο αυτές τεχνικές παρουσιάζουν ωστόσο αρκετά προβλήματα στην εφαρμογή τους μεταξύ των οποίων είναι: η δυσκολία ορθής εφαρμογής τους από τους κατοίκους, η παραγωγή ανεπιθύμητων οσμών, η εμφάνιση εντόμων και επικίνδυνων για την υγεία μικροοργανισμών, κ.α.

  Η παρούσα μέθοδος ξήρανσης οργανικών βιοαποικοδομήσιμων απορριμμάτων συνδυάζει την συνεργιστική δράση της φωτοαποικοδόμησης και της μηχανικής αποικοδόμησης και των αποβλήτων με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός σταθεροποιημένου χαμηλής κοκκομετρίας οργανικού υλικού, κατάλληλου για πολλαπλές χρήσεις.

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr