• Τηλεχειριζόμενοι Στόχοι Εκπαίδευσης είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση, με πραγματικά πυρά, του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μεθόδων εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των στόχων επιτυγχάνεται είτε ενσύρματα είτε ασύρματα με την χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο αριθμός των στόχων που μπορούν να ελεγχθούν διαμέσου ενός Η/Υ είναι απεριόριστος. Οι στόχοι μπορούν να είναι σταθεροί αλλά και κινούμενοι. Για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση οι στόχοι είναι περιστρεφόμενοι και ανακλινόμενοι.

    b m e
    SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
    Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr