• Κινητό σύστημα οικολογικής καταστροφής αποστρατικοποιημένων πυρομαχικών.

  Το σύστημα Αποστρατικοποίησης Κασταλία της Soukos Robots είναι ιδανικό για  ελεγχόμενη μηχανική και οικολογική διάλυση των διαφόρων τύπων πυρομαχικών.
  Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε καμία  φάση. Τα πάντα είναι αυτοματοποιημένα και βασίζονται στην καινοτομία της Soukos Robots:το σύστημα είναι ικανό να διαλύει πλήρως τα πυρομαχικά  με ρυθμό 5 τόνοι/ώρα.
  Το σύστημα Αποστρατικοποίησης Κασταλία της Soukos Robots μπορεί να καταστρέψει ένα μεγάλο εύρος πυρομαχικών, καθώς επίσης να εξουδετερώσει και να εκμεταλλευτεί τα εκρηκτικά μέσα από μια σειρά κατάλληλων διαδικασιών.

  Το σύστημα Castalia έχει τη δυνατότητα αποστρατικοποίησης πυρομαχικών διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων όπως παρακάτω:

  • Παντός τύπου πυρομαχικά φορητού οπλισμού.

  • Παντός τύπου χειροβομβίδων και ναρκών κατά προσωπικού.

  • Συνδεδεμένες φυσίγγες από 20 έως 40 χιλ.

  • Κάλυκες συνδεδεμένων -ημισυνδεδεμένων -κεχωρισμένων φυσιγγών όλων των διαμετρημάτων με εμπυρευματοφόρο κοχλία και προωθητική γόμωση.

  • Εκρηκτικά ή μη απάρτια πυρομαχικών όπως πυροσωλήνες, ενισχυτές, εναυστήρες, πυροτεχνικές συσκευές, εμφραγματικά εμπυρεύματα, εμπυρευματοφόρους κοχλίες, μηχανισμούς παγιδεύσεως, φωτοπαγίδες και διάφορα συναφή εξαρτήματα.

  • Όλα τα είδη πυρομαχικών Πυροβολικού ή Τεθωρακισμένων ΗΕ-ΗΕΑΤ (57, 75, 76, 90, 105, 106, 120, 155 χιλιοστών).

  • Πυρομαχικά Λ/Φ.

  • Υποπυρομαχικά-βομβίδια (cluster).

  • Διάφορα είδη ναρκών και βομβών.

   

   


  Λειτουργία  και τεχνικές προδιαγραφές

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
   

  b m e
  SOUKOS ROBOTS ABEE - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26555340000
  Copyright © 2023 www.soukosrobots.gr